• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
English (United Kingdom)

Ångbåten Ekonomisk Förening

Ångbåten Ekonomisk Förening bildades den 15 december 1965 och är formell ägare till ångaren Bohuslän eftersom en ideell förening inte kunde vara redare och äga ett fartyg. ÅEF är en ekonomisk förening med en styrelse i vilken ingår en representant för Sällskapet Ångbåten, Kim Forssblad. Övriga styrelsemedlemmar är ordförande Agneta Eriksson, kassör Gunnar Bonander och sekreterare Linda Svenson. I Sällskapet Ångbåtens styrelse ingår två representanter för ÅEF, Agneta Eriksson och Linda Svenson. Sällskapet Ångbåten svarar för ångarens drift. ÅEF sålde andelar à 100kr för att få ihop pengar till köpet av ångaren Bohuslän från skrothandlaren och därmed rädda henne från upphuggning.

ÅEF har sedan fortsatt att sälja andelar för 100 kr samt ”storandelar” som levereras om någon beställer 10 andelar. Andelsbevisen för 100 kr är i A4-format medan storandelarna är i A3-format. Andelsbevisen är till vissa delar en faksimil av ett ”Aktiebref uti Marstrands Nya Ångfartygs Aktiebolag af år 1876”.

ÅEF har sedan starten 1965 sålt 6702 andelar (varav 600 som storandelar) vilket hittills har inbringat 670.200 kr totalt. Under år 2014 såldes 153 andelar. Pengarna som kommit in vid försäljning av andelar har förutom inköpet och därigenom räddningen av ångaren även bekostat installation av toalettanläggning samt ny damtoalett i maskingången. Andelar inköps genom insättning av 110 kr resp 1010 kr på plusgiro 89 80 53-4 med angivande av namn och adress för den som skall inneha andelen.