• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
English (United Kingdom)

Ångaren Bohuslän

Sällskapet Ångbåten bildades 1965 för att åt eftervärlden söka bevara den då upphuggningshotade ångaren BOHUSLÄN, byggd 1914 och Västkustens sista passagerarångare. Genom att sälja andelar à 100 kronor till allmänheten lyckades vi samla ihop de 60 000 som krävdes för att köpa loss fartyget från ägaren, skrothandlaren. Formell ägare är Ångbåten Ekonomisk Förening.

Efter ett intensivt upprustningsarbete gick ångaren redan nästa sommar åter i sina gamla farvatten. Allt sedan dess seglar BOHUSLäN varje sommar i de vatten hon en gång byggdes för, moderniserad där sådana krav ställs, men i övrigt återställd i allt väsentligt, och med maskin och panna i original och salonger nära nog som vid leveransen 1914. 


Farjan 4

Färjan 4

Sällskapet Ångbåten disponerar även ångdrivna FÄRJAN 4, byggd 1920 och den sista av alla ångfärjor i Göteborgs hamn. "Fyran", som var kvar som reservfärja till 1970, ägs av Göteborgs Sjöfartsmuseum, medan Sällskapet har ansvaret att "bevara färjan i trafikdugligt skick". 

Bogserbåten Stormprincess

 

StormprincessI Sällskapets flotta av kulturhistoriskt intressanta fartyg ingick under flera år bogserbåten STORMPRINCESS, byggd 1908, tidigare med ångmaskin men sedan 1956 med tändkulemotor. I maj 1998 överfördes äganderätten till STORMPRINCESS på Göteborgs Maritima Centrum.

Läs mer om den lilla bogserbåten >>